घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समिति

घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागि संस्थागत रुपमा प्रबर्द्धनात्मक सेवाहरु उपलब्ध गराउन -घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति गठन आदेश, २०२१ बमोजिम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको स्थापना गरिएको हो । २०४९ बाट यो समितिलाई नेपालका ४८ जिल्लामा विस्तार गरी उद्योग प्रबर्द्धनात्मक कार्यको अलावा उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरु प्रदान गर्ने गरी थप जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागि संस्थागत रुपमा प्रबर्द्धनात्मक सेवाहरु उपलब्ध गराउन -घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति गठन आदेश, २०२१ बमोजिम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको स्थापना गरिएको हो ।

  मुख्य कार्यक्रम        बिस्तृतमा

रेडियो / T.V. बिज्ञापन
प्रकासन मिती: 2017-07-17


कोशेलीघर / सौगात गृह स्थापना तथा संचालन सहयोग कार्यक्रम
प्रकासन मिती: 2016-08-04

लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी÷व्यवसायीहरुको उत्थानको लागि संस्थागत रुपमा प्रवद्र्धनात्मक सेवाहरु उपलव्ध गराउन यस समितिले…


उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम
प्रकासन मिती: 2016-08-04

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको उत्पादकत्व तथा गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्दश्ेय र समितिको…


porno gif porno resimleri Seks Resimleri- Am Resimleri- Meme Resimleri- Turbanli Resimleri Adult Resimleri pornofilme